text.skipToContent text.skipToNavigation

Tužka laková ORANŽOVÁ PHOENIX METALÍZA

Barevný kód A2Z/2X2X.

Lakové tužky - sada z nabídky ŠKODA Originální příslušenství představují pestrou kolekci kvalitní autokosmetiky, která Vám umožní profesionální péči o váš vůz. ŠKODA AUTO je nabízí v široké barevné šká…  Zobrazit více

Lakové tužky - sada z nabídky ŠKODA Originální příslušenství představují pestrou kolekci kvalitní autokosmetiky, která Vám umožní profesionální péči o váš vůz. ŠKODA AUTO je nabízí v široké barevné škále. Díky této kolekci lakových tužek můžete snadno odstranit nejen vlasové škrábance na laku karoserie, ale i zaretušovat drobné odřeniny.

Tyto lakové tužky procházejí laboratorními testy a zkouškami, které zaručují nejvyšší kvalitu a účinnost těchto výrobků.

Bezpečnostní upozornění:

Nebezpečí

Clearcoat

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
EUH 208 Obsahuje butyl-methakrylát, methyl-methakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje:
n-butyl-acetát
etyl-acetát

Basecoat

H226 Hořlavá kapalina a páry. 
H315 Dráždí kůži. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje:
n-butyl-acetát
n-butanol; dipenten
nenasycené mastné kyseliny
C14-18 a C16-C18, maleinované
methyl-methakrylát

269,00 CZK
1
Skladem
Máte otázku?

Technická specifikace

Kód produktu
000050300A A2Z
Barva
Oranžová
Metalíza
Barevný kód
A2Z/2X2X
Obsah sady
Bezbarvý lak (9 ml), Krycí lak (9 ml), návod k použití.
Použití
Oprava škrábanců a drobných odřenin laku karoserie vozu. Aby byla oprava laku skutečně prvotřídní a účinná, je nutné před samotnou aplikací tužky poškozené místo nejprve vhodným čisticím prostředkem důkladně očistit a odmastit, a teprve potom použít tužku.
Omezení
Pouze pro účely, ke kterým je laková tužka určená dle přiloženého návodu k použití. Opravu je nutné provést v dobře větraném prostředí - lakové tužky patří mezi hořlaviny. Uchovávat mimo dosah dětí!
Upozornění
Tento produkt je zařazen do skupiny nebezpečného zboží, které nelze dle bezpečnostních směrnic doručovat prostřednictvím České pošty. Produkt lze doručit buď prostřednictvím kurýrních služeb nebo jej lze vyzvednout u autorizovaného partnera ŠKODA E-shopu.
Poznámka
Hořlavá látka!
Fotografie je pouze ilustrativní
Ano